Home / Trâm Hồng

Trâm Hồng

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương (Bài soạn văn của bạn Mai Lê Giang) Đề bài: Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương Loading... Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Trần Tế Xương (1870 – 1907) tên …

Read More »

Soạn bài Khóc Dương Khuê | Làm văn mẫu

Soạn bài Khóc Dương Khuê

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Khóc Dương Khuê (Bài soạn văn của bạn Đỗ Nhi) Đề bài: Soạn bài Khóc Dương Khuê Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Dương Khuê (1839 – 1902) quê ở làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông, …

Read More »

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Linh) Đề bài: Soạn bài Vịnh khoa thi Hương Bài làm:        Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú xương, ông …

Read More »

Soạn bài câu cá mùa thu

Soạn bài câu cá mùa thu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài câu cá mùa thu (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Kiều Trang) Đề bài: Em hãy soạn bài câu cá mùa thu Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Khuyến (1835-1909) tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu là …

Read More »

Soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy

Soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy (Bài soạn văn của bạn Lê Thanh Mai) Đề bài: Em hãy soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai sinh …

Read More »

Soạn bài tự do của P.Ê-luy-a

Soạn bài tự do của P.Ê-luy-a

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài tự do của P.Ê-luy-a (Bài soạn văn của bạn Vũ Hoài Thương) Đề bài: Em hãy soạn bài tự do của P.Ê-luy-a Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – P.Ê-luy-a (1895-1952) là một nhà thơ nổi tiếng ở Pháp, …

Read More »

Soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu

Soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu (Bài soạn văn của bạn Mai Như Quỳnh) Đề bài: Em hãy soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Tố Hữu (1920-2002) tên khai sinh …

Read More »

Soạn bài Đất Nước Nguyễn Đình Thi | Văn mẫu

soạn bài đất nước nguyễn đình thi

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Đất nước Nguyễn Đình Thi (Bài soạn văn của bạn Lê Hồng Nhung) Đề bài: Em hãy soạn bài Đất nước Nguyễn Đình Thi Bài làm: Tìm hiểu chung Tác giả – Nguyễn Đình Thi (1924-2003) quê ở lãng Vũ Thạch, …

Read More »

Soạn bài mùa lá rụng trong vườn

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài mùa lá rụng trong vườn (Bài soạn văn của bạn Mai Quỳnh Chi) Đề bài: Em hãy soạn bài mùa lá rụng trong vườn Bài Làm: Tìm hiểu chung Tác giả – Ma Văn Kháng tên khai sinh là Lê Trọng …

Read More »

Soạn bài đàn ghita của Lorca

Soạn bài đàn ghita của Lorca

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài đàn ghita của Lorca (Bài soạn văn của bạn Lê Như Quỳnh) Đề Bài: Em hãy soạn bài đàn ghita của Lorca Bài Làm: Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Tác giả – Thanh Thảo tên khai sinh là …

Read More »

Collection of premium WordPress themes