Home / Trang Lê Thu

Trang Lê Thu

Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân (Bài soạn văn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm Loading... I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả Nguyễn Tuân (1910-1987) quê ở làng …

Read More »

Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. (Bài soạn của Lê Thu Trang trường THPT Hồng Quang) Đề bài: Soạn bài  Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Minh Châu (1930-1989) …

Read More »

Soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Phân tích nhân vật Chí Phèo

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nam Cao (1917-1951) tên khai sinh là Trần Hữu …

Read More »

Trình bầy về phong cách thơ của tố hữu

Trình bày về phong cách thơ của Tố Hữu

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy trình bày về phong cách thơ của Tố Hữu ( Bài viết của Lê Thu Trang) Đề bài: Phong cách thơ Tố Hữu Bài làm ” Năm hai mươi của thế kỷ hai mươi Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người Nước …

Read More »

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy bàn về quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh (Bài viết của Lê Thu Trang) Đề bài:  Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại …

Read More »

Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-lô-khốp

Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp

(Soạn văn lớp 12) Em hãy soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – M.A.Sô-lô-khốp (1905-1984) là một nhà văn lỗi lạc của Nga, sinh …

Read More »

Collection of premium WordPress themes