Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập

Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập

( Văn mẫu lớp 12) – Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập 

( Bài viết của Lê Thu Trang)

Đề bài: Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập 

Bài làm

Loading...

Thời gian tựa như một điệu kì diệu trong cuộc đời này. Nó cứ lặng lẽ trôi qua để rồi khi ta ngoảnh lại đã qua một đời người, nó cùng với ta đi qua những năm tháng khó khăn và cùng ta bước qua những thời khắc không thể nào quên trong cuộc đời. Và cũng có một ngày mà hàng triệu trái tim người Việt Nam cùng đập chung một nhịp, một ngày mà tiếng độc lập tự do chưa bao giờ xúc động và thiêng liêng đến như vậy . Đó là ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2 -9-1945. Thuật lại không khí hào hùng và tự hào ngày hôm ấy- ngày mà mỗi người con của nước Việt mãi mãi ghi lòng tạc dạ, báo Cứu Quốc số 36 ra ngày 5-9-1945 đã viết rằng: " Mới từ 12 giờ trưa , những nẻo đường dẫn vào vườn hoa Ba Đình, nơi đã chọn để cử hành lễ Ngày Độc lập đã thấy cuồn cuộn những dòng người chảy đến". Và tại quảng trường Ba Đình rực rỡ nắng vàng , Chủ tịch Hồ Chí Minh "bằng một giọng rành mạch, giản dị, thỉnh thoảng Người lại hỏi vọng" tôi nói thế này đồng bào có nghe rõ không?" Người đọc lời Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Bản Tuyên ngôn Độc lập đã đánh dấu trang sử vẻ vang trong lịch sử dân tộc – thời khắc mà  triệu trái tim người Việt Nam viết lên khát vọng về tự do hòa bình. Ngược dòng thời gian, khi  tìm lại về thời điểm mà bản Tuyên ngôn Độc lập được ra đời , chúng ta mới hiểu sức vóc , tư tưởng thời đại và tầm quan trọng của nó với vận mệnh của dân tộc Việt Nam .

 

Hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 19-8-1945 khi cuộc tổng cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi giữa thủ đô Hà Nội, chính quyền đã về tay nhân dân, nhưng từ đây bắt đầu một cuộc chạy đua nước rút vô cùng căng thẳng giữa Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa mới với quân đội Đồng minh Anh , Tưởng. Tình hình lịch sử lúc ấy hết sức phức tạp bới chính quyền Cách mạng còn non trẻ phải đương đầu với bao chồng chất khó khăn khi chúng ta không những phải đối phó với giặc đói, giặc dốt mà còn là giặc ngoại xâm,không những phải đối phó với bọn thù trong mà còn phải đối phó với bọn giặc ngoài. Pháp, Tàu-Tưởng , Anh, Mỹ đang lăm le lật đổ chính quyền, nhất là thực dân Pháp dựa bóng quân Đồng minh Anh với luận điệu xảo trá, bịp bợm hùng hồn rằng Đông Dương là thuộc địa của Pháp do Pháp có công khai hóa từ thế kỉ XIX nhưng Đông Dương lại bị nhật chiếm , nay Nhật đã đầu hàng Đồng Minh mà Pháp cũng có chân trong quân Đồng Minh vậy Pháp hoàn toàn có thể quay trở lại Đông Dương để lấy phần đất đai đã bị chiếm.

Dù  Cách mạng đã thành công nhưng nền Độc lập của chúng ta lại đang bị đe dọa, đứng trước tình thế gay go đó, ngày 26-8-1945, Hồ Chí Minh chuyển về số nhà 48 phố Hàng Ngang , triệu tập cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng phiên đầu tiên tại Hà Nội , và một trong ba đề nghị của Người là soạn thảo một bản Tuyên ngôn Độc lập để nhanh chóng công bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam mới. Và chính trong căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang , Người đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt như vậy, đối tượng của bản Tuyên ngôn không chỉ là đồng bào cả nước, là nhân dân thế giới nói chung mà trước hết là bọn thực dân đế quốc đang âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Tuyên ngôn Độc lập là một đòn phản công đập tan mọi luận điệu xảo trá của bè lũ thực dân cướp nước trước dư luận thế giới. Bản Tuyên ngôn như một lời khẳng định đanh thép nền Độc lập của dân tộc Việt Nam đồng thời vừa phủ định lí lẽ bịp bợm của kẻ thù.

Khi nền Độc lập dân tộc đang bị đe dọa cũng là thời điểm bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời, và ngay cả khi trong những tình thế cấp bách khó khăn đó, khát vọng hòa bình tự do và độc lập cũng chưa bao giờ ngưng cháy trong trái tim hàng triệu đồng bào Việt Nam. Cũng chính  thời khắc lịch sử thiêng liêng đã mở ra một thời đại mới, một vận mệnh mới cho dân tộc Việt Nam.

>>>XEM THÊM: 

Loading...

Check Also

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy bàn về quan điểm sáng tác của Hồ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *