Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 11

Soạn văn lớp 11

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương (Bài soạn văn của bạn Mai Lê Giang) Đề bài: Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương Loading... Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Trần Tế Xương (1870 – 1907) tên …

Read More »

Soạn bài Khóc Dương Khuê | Làm văn mẫu

Soạn bài Khóc Dương Khuê

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Khóc Dương Khuê (Bài soạn văn của bạn Đỗ Nhi) Đề bài: Soạn bài Khóc Dương Khuê Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Dương Khuê (1839 – 1902) quê ở làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông, …

Read More »

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Linh) Đề bài: Soạn bài Vịnh khoa thi Hương Bài làm:        Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú xương, ông …

Read More »

Soạn bài câu cá mùa thu

Soạn bài câu cá mùa thu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài câu cá mùa thu (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Kiều Trang) Đề bài: Em hãy soạn bài câu cá mùa thu Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Khuyến (1835-1909) tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu là …

Read More »

Soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Phân tích nhân vật Chí Phèo

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Chí Phèo của nhà văn Nam Cao Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nam Cao (1917-1951) tên khai sinh là Trần Hữu …

Read More »

Soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc

( Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Vi hành của Nguyễn Ái Quốc ( Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Vi hành Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh (1890-1969) sinh tại làng Sen …

Read More »

Soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam | Văn mẫu

soạn bài hai đứa trẻ

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Hai đứa trẻ Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -Thạch Lam( 1910-1942) là nhà văn lãng mạn, là thành viên của nhóm Tự Lực …

Read More »

Soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả -Hồ Chí Minh (1890-1969) là một vị lãnh tụ kiệt …

Read More »

Soạn bài Vội Vàng của Xuân Diệu

(Soạn văn lớp 11) -Em hãy soạn bài Vội Vàng của Xuân Diệu (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Vội Vàng của Xuân Diệu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả -Xuân Diệu (1916-1985) là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào …

Read More »