Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 12

Soạn văn lớp 12

Soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy

Soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy (Bài soạn văn của bạn Lê Thanh Mai) Đề bài: Em hãy soạn bài Đò lèn của Nguyễn Duy Loading... Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Duy sinh năm 1948, tên khai …

Read More »

Soạn bài tự do của P.Ê-luy-a

Soạn bài tự do của P.Ê-luy-a

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài tự do của P.Ê-luy-a (Bài soạn văn của bạn Vũ Hoài Thương) Đề bài: Em hãy soạn bài tự do của P.Ê-luy-a Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – P.Ê-luy-a (1895-1952) là một nhà thơ nổi tiếng ở Pháp, …

Read More »

Soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu

Soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu (Bài soạn văn của bạn Mai Như Quỳnh) Đề bài: Em hãy soạn bài thơ Bác ơi của Tố Hữu Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Tố Hữu (1920-2002) tên khai sinh …

Read More »

Soạn bài Đất Nước Nguyễn Đình Thi | Văn mẫu

soạn bài đất nước nguyễn đình thi

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Đất nước Nguyễn Đình Thi (Bài soạn văn của bạn Lê Hồng Nhung) Đề bài: Em hãy soạn bài Đất nước Nguyễn Đình Thi Bài làm: Tìm hiểu chung Tác giả – Nguyễn Đình Thi (1924-2003) quê ở lãng Vũ Thạch, …

Read More »

Soạn bài mùa lá rụng trong vườn

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài mùa lá rụng trong vườn (Bài soạn văn của bạn Mai Quỳnh Chi) Đề bài: Em hãy soạn bài mùa lá rụng trong vườn Bài Làm: Tìm hiểu chung Tác giả – Ma Văn Kháng tên khai sinh là Lê Trọng …

Read More »

Soạn bài đàn ghita của Lorca

Soạn bài đàn ghita của Lorca

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài đàn ghita của Lorca (Bài soạn văn của bạn Lê Như Quỳnh) Đề Bài: Em hãy soạn bài đàn ghita của Lorca Bài Làm: Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Tác giả – Thanh Thảo tên khai sinh là …

Read More »

Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân (Bài soạn văn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả Nguyễn Tuân (1910-1987) quê ở làng Nhân …

Read More »

Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. (Bài soạn của Lê Thu Trang trường THPT Hồng Quang) Đề bài: Soạn bài  Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Bài làm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả – Nguyễn Minh Châu (1930-1989) …

Read More »

Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-lô-khốp

Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp

(Soạn văn lớp 12) Em hãy soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp (Bài soạn của Lê Thu Trang) Đề bài: Soạn bài Số phận con người của M.A.Sô-Lô-Khốp Bài làm I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – M.A.Sô-lô-khốp (1905-1984) là một nhà văn lỗi lạc của Nga, sinh …

Read More »