Home / Tag Archives: soạn văn lớp 11

Tag Archives: soạn văn lớp 11

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương (Bài soạn văn của bạn Mai Lê Giang) Đề bài: Soạn bài thương vợ của Trần Tế Xương Loading... Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Trần Tế Xương (1870 – 1907) tên …

Read More »

Soạn bài Khóc Dương Khuê | Làm văn mẫu

Soạn bài Khóc Dương Khuê

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Khóc Dương Khuê (Bài soạn văn của bạn Đỗ Nhi) Đề bài: Soạn bài Khóc Dương Khuê Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Dương Khuê (1839 – 1902) quê ở làng Vân Đình, tỉnh Hà Đông, …

Read More »

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

Soạn bài Vịnh khoa thi Hương

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài Vịnh khoa thi Hương (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Thị Linh) Đề bài: Soạn bài Vịnh khoa thi Hương Bài làm:        Tìm hiểu chung 1. Kiến thức cơ bản – Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú xương, ông …

Read More »

Soạn bài câu cá mùa thu

Soạn bài câu cá mùa thu

(Soạn văn lớp 11) – Em hãy soạn bài câu cá mùa thu (Bài soạn văn của bạn Nguyễn Kiều Trang) Đề bài: Em hãy soạn bài câu cá mùa thu Bài làm: Tìm hiểu chung 1. Tác giả – Nguyễn Khuyến (1835-1909) tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu là …

Read More »