Home / VĂN MẪU THCS

VĂN MẪU THCS

Phát biểu cảm nghĩ bài thơ Cảnh khuya

(Văn mẫu lớp 7 – Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya) Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài Cảnh khuya (Bài làm của bạn Trịnh Trịnh Thùy Dương) Bài Làm Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc …

Read More »

Thuyết minh về chiếc bút máy

thuyết minh về chiếc bút máy

(Văn mẫu lớp 8 – Thuyết minh về chiếc bút máy) (Bài làm văn của bạn Trịnh Thùy Dương) Đề bài: Em hãy thuyết minh chiếc bút máy BÀI LÀM Đi qua những năm tháng học trò, chắc chắn rằng ai cũng biết đến một đồ vật vô cùng quen …

Read More »