Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ bài thơ Cảnh khuya

(Văn mẫu lớp 7 – Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Cảnh khuya) Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài Cảnh khuya (Bài làm của bạn Trịnh Trịnh Thùy Dương) Bài Làm Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc …

Read More »