Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Phân tích bài thơ chiều tối của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ chiều tối của Hồ Chí Minh

(Văn mẫu lớp 11- Phân tích bài thơ chiều tối của Hồ Chí Minh (Bài làm của bạn Trịnh Mai Thùy) Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ chiều tối của Hồ Chí Minh.  Bài làm: Không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà Hồ …

Read More »

Phân tích nhân vật Chí Phèo

Phân tích nhân vật Chí Phèo

( Văn mẫu lớp 11- Phân tích nhân vật Chí Phèo ) (Bài làm văn của bạn Trịnh Thị Thùy Dương) Đề bài: Phân tích nhân vật Chí Phèo BÀI LÀM Nam Cao một trong những tác giả nổi bật nhất trong thời kì 1945 – 1954. Dưới ngòi bút …

Read More »