Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12

Văn mẫu lớp 12

Phân tích hình tượng sông Đà | Làm văn mẫu

Phân tích hình tượng sông Đà

  Phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân (Văn mẫu lớp 12) – Em hãy phân tích hình tượng sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân (Bài văn phân tích của bạn Tạ Thị …

Read More »

Phân tích truyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy phân tích truyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân. (Bài phân tích văn của bạn Lê Hoàng Giang) Đề bài phân tích: Em hãy phân tích truyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân           Bài Làm: Trong nền văn học hiện …

Read More »

Phân tích bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

phân tích bài thơ đất nước của nguyễn khoa điềm

(Soạn văn lớp 12) – Em hãy phân tích bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm (Bài phân tích văn của bạn Lưu Mai Hương) Đề bài: Phân tích bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm Bài Làm: Chủ đề đất nước và con người Việt Nam l;uôn …

Read More »

Phân tích hình tượng sóng của Xuân Quỳnh

Phân tích hình tượng sóng của Xuân Quỳnh

(Văn mẫu lớp 12) – Phân tích hình tượng sóng của Xuân Quỳnh. (Bài viết của Nguyễn Gia Linh) Đề bài: Em hãy phân tích hình tượng sóng của Xuân Quỳnh Bài Làm: Xuân Quỳnh (1942-1988) là một trong số những nữ nhà thơ nổi tiếng với rất nhiều bài thơ …

Read More »

Trình bầy về phong cách thơ của tố hữu

Trình bày về phong cách thơ của Tố Hữu

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy trình bày về phong cách thơ của Tố Hữu ( Bài viết của Lê Thu Trang) Đề bài: Phong cách thơ Tố Hữu Bài làm ” Năm hai mươi của thế kỷ hai mươi Tôi sinh ra. Nhưng chưa được làm người Nước …

Read More »

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy bàn về quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh (Bài viết của Lê Thu Trang) Đề bài:  Quan điểm sáng tác của Hồ Chí Minh Bài làm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại …

Read More »

Phân tích bài thơ Việt Bắc | Vân mẫu

phân tích bài thơ việt bắc

(Văn mẫu lớp 12 – Phân tích bài thơ Việt Bắc) (Bài làm văn của bạn Trịnh Thị Thùy Dương) Đề bài :Phân tích bài thơ Việt Bắc Bài làm Nhắc đến những tác phẩm văn học trong thời kì kháng chiến chống Pháp, thật thiếu sót nếu như không …

Read More »